16+

Ungdomssamlingen är till för de ungdomar som vill ta ytterligare ett steg på sin upptäcktsresa i den kristna tron. Ungdomarna samtalar om livet, döden, kärleken, ondskan och andra svåra, men stora och viktiga frågor. De får också möjlighet att fördjupa sig i sin Gudsrelation. Lovsång, tillbedjan och bön med och för varandra är ovärderliga ingredienser i samlingen.
Söndagar klockan 19:00 i kyrkan för dig som är 16 år och äldre.