Församlingsledning

Församlingsledning

Föreståndare

Församlingsföreståndare
Mita Näs
070-590 13 76
mita.nas@telia.com

Vice församlingsföreståndare
Lisbet Andersson
070-571 57 65
lisbetandersson4925@gmail.com

Styrelsen

Ordförande:
Sven Park
070-689 28 68
sven@parkbrothers.com

Vice ordförande:
Micael Enocsson
070-380 86 71
micael.enocsson@telia.com

Kassör:
Lisbet Andersson
070-571 57 65
lisbetandersson4925@gmail.com

Ledamöter:
Tina Långberg
Göran Svensson
Kia Rolands

Adjungerad:
Mita Näs

Valberedning

Sammankallande:
Jan Gundhe
070-650 58 03

Miriam Ragnegård
Hans Olov Näs
Bengt Park

Adjungerad:
Mita Näs

Ungdomsråd

Ordförande:
Kia Rolands
070-614 02 34
kiro@telia.com

Kassör:
Micael Enocsson
070-380 86 71
micael.enocsson@telia.com

Ledarmöter:
Christer Selin
Lennart Persson
Oliver Rolands
Pia Park
Rickard Persson
Tuva Ragnegård