GDPR equmenia

Behandling av personuppgifter

Equmenia Insjön

Medlemmar i Equmenia Insjön

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften eller med namnunderskrift. I samband med detta registrerar vi dina uppgifter: personnummer, adress, telefonnummer, e-post, datum för medlemskap samt för deltagare yngre än 18 år kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

Deltagare i Equmenia Insjöns verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i Equmenia Insjöns aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro.

Så använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina uppgifter för:

  • att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem/deltagare samt bjuda in till kommande verksamheter.
  • att registrera ditt deltagande i Repet, Equmenias nationella registerprogram.
  • att ha underlag att rapportera statistik till Equmenia, Insjöns frikyrkoförsamling och studieförbund.
  • att i vissa fall lämna ditt namn och personnummer till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlag för bidrag.

Väljs eller utnämns du till ledare eller kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på Insjöns frikyrkoförsamlings webbsida och/eller i annan kanal för information.

När Equmenia Insjön ordnar aktiviteter tillsammans med andra föreningar/församlingar, kan vi meddela deltagarnas kontaktuppgifter till den föreningen/församlingen.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Statistikuppgifterna är värdefulla för utvärdering av verksamheten. Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas uppgifter bort som inte behövs för verksamheten eller som är av historiskt värde.

Equmenia Insjön kan ordna läger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor sparas tills det bjuds in till nästa liknande arrangemang eller så länge behov finns.

När Equmenia Insjön bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Församlingskontakt

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som Equmenia Insjön har registrerade om dig, vänder du dig till Ungdomsrådet.

Equmenia Insjön (Org. 883200 – 9446)

Adress: Faluvägen 27, 793 41 Insjön

Hemsida: frikyrkan.se

Ordförande: Kia Rolands, 070-614 02 34

 

Kontaktuppgiftsansvarig: Lisbet Andersson, 070-571 57 65, lisbet.anderson@telia.com