Kontakt

Vår pastor och föreståndare är Mita Näs

Telefonnummer: 070 – 590 13 76
Mejl: mita.nas@telia.com

 

Vår vice föreståndare och kassör är Lisbet Andersson

Telefonnummer: 070 – 571 57 65
Mejl: lisbetandersson4925@gmail.com

 

Vår ordförande är Sven Park

Telefonnummer: 070 – 689 28 68
Mejl: sven@parkbrothers.com

 

Vår vice ordförande är Micael Enocsson

Telefonnummer: 070-380 86 71
Mejl: micael.enocsson@telia.com

 

Vår ordförande för ungdomsrådet är Kia Rolands

Telefonnummer: 070-614 02 34
Mejl: kiro@telia.com

 

Vår ungdomsledare är Jonatan Rolands

Telefonnummer: 070 – 091 73 16
Mejl: jonatan.frikyrkan@gmail.com