Musikalkören repar, kom och var med!

Under föreställningarna sitter kören på en läktare ovanför scenen, vi syns kanske inte, men vi ser allt!

Vi sätter ihop en kör speciellt för påskmusikalen

Alla som vill får vara med och sjunga. Ju fler vi blir desto bättre! Kom och var med!!

Årets Påskmusikalkör övar enligt följande:

Tisdag 27/2 kl. 19.00-21.00. Åhls prästgård.
Tisdag 13/3 kl. 19.00-21.00. Åhls kyrkas läktarrum.
Tisdag 20/3 kl. 19.00-21.00. Åhls kyrkas läktarrum.

Anmälan, frågor och information. Kontakta: Mattias Bäck, 0247-449 42
eller mattias.back@svenskakyrkan.se.

VÄLKOMMEN!