P-platser och vägbeskrivning

Följ våra P-vakters anvisningar. Ett antal hcp-platser finns på kyrkans parkering.

Här är förslag på ställen där du kan parkera:

Gundhes Blomsterhandel, Skolvägen 10
Åhls kyrka, Kyrkvägen 23
Nedanför f.d. Åhls barnakademi, mot kyrkan, Kyrkvägen 21
Handelsbanken, Insjövägen 13 och Källvägen
Gamla Brandstationen, Gärdesvägen 14
Förskolan Nyckelpigan, Finnvägen 5
Holpinken, Faluvägen (en fontän efter nr 40)

 

Vägbeskrivning:

Om du kommer på riksväg 70 norrifrån:
Ta avfarten till höger in i byn. Ta höger i första rondellen. Kör rakt över den andra rondellen. Tag höger efter vägbulan och viadukten in på Faluvägen. Kör förbi Ica och över 4-stops-korsningen. Kyrkan ligger som andra hus in till vänster efter korsningen.

Om du kommer på riksväg 70 söderifrån:
Tag den andra infarten till höger, alltså inte korsningen direkt efter Bilisten. (Byn är numera avstängd söderifrån). Tag tredje avfarten i rondellen mot sågverket. Tag första till höger efter viadukten in på Faluvägen. Kyrkan ligger till vänster efter Ica och fyrvägskorsningen.

Om du kommer från Falun över skogen via Rexbo:
Kör igenom byn Sätra. Tag vänster efter järnvägsövergången. Kör upp över kullen så ligger kyrkan på höger sida när vägen börjat vända nedåt.