Söndagsskola

I samband med gudstjänsten, som vanligtvis hålls på söndagar klockan 11.00, har alla barn chansen att ”gå i kyrkan” på egna villkor. Bibelberättelser, sång, pyssel och lek för barn från fyra år.

De flesta söndagarna delas barnen in i två grupper, 4-8 år och 9-12 år, där undervisning och samtal anpassas efter de olika åldrarna.

Ett par gånger per termin slår vi på stora trumman och har Supersöndag. Då blir det söndagsskola med drama, sång, dans, mycket stoj, tjo och tjim. Då är även barn under fyra år välkomna, bara de har en vuxen med sig. Ibland har vi Supersöndag för hela församlingen, i kyrksalen.