Lettland

När muren rämnade öppnades nya möjligheter att bedriva mission i Östeuropa. Under 90-talet har församlingen etablerat ett eget hjälparbete i Lettland, och särskilt området kring Daugavpils nära den ryska gränsen.

Insamlingar sker kontinuerligt och flera gånger per år reser medlemmar över havet med ny hjälp till den fortfarande mycket fattiga landsbygden i det lilla grannlandet.

I en liten by utanför Daugavpils spirar en vänförsamling tack vare Insjöbornas bidrag. På försommaren 2004 fick den lettiska församlingen en traktor med arbetsredskap till åkerbruket som fortfarande är avgörande för om byborna ska svälta sig genom vintern eller ej.

Vill du bidra? Kontakta missionsrådet

Skänka en gåva?
– Använd församlingens bankgiro, Swish eller kontonummer och märk insättningen med ”Lettland”.